අයිෂ්චර්යා තමයි මගේ අම්මා අවුරුදු 14 දි එංගලන්තයෙදී මාව බිහි කරලා තියෙන්නේ – ලෝකයම කතා බහට ලක් වෙන බොලිවුඩ් නිළි අයිෂ්චර්යා ගේ ආන්දොලනාත්මත පුවත

ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නිළි අයිෂ්චර්යා රායි තම මව යැයි පවසමින් තරුණයකු අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇති වීඩියොවක් නිසා මේ වන මුළු ලෝකය පුරා අයිෂ්චර්යා ගැන ආන්දොලනාත්මක කතා බහකට ලක් වී ඇත.

අන්තර්ජාලයට මුදා හැර ඇති එම වීඩියෝවේ තරුණයා පවසන්නේ අයිෂ්චර්යා රායි වයස අවුරුදු 14 තමා බිහි කළ බවයි. ඒ පිළිබඳව ඔප්පු කළ හැකි සියළු ලියකියවිලි ඥාතීන් විසින් විනාශ කර ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කරයි. සංගීත් කුමාර් නමැති මෙම තරුණයා ඉන්දියාවේ අන්ද්‍රා ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන අතර ඔහුගේ වයස අවුරුදු 30 කි. සංගීත් පවසන අන්දමට ඔහුගේ එකම බලාපොරොත්තුව තම මව යැයි පවසන අයිෂ්චර්යා සමඟ ජීවත් වීමයි, නමුත් මෙම පුද්ගලයාගේ මේ ප්‍රකාශය කිසිදු සත්‍ය තාවයක් නොවන බව ඉන්දියා මාධ්‍ය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

සංගීත් කුමාර් නමැති තරුණයා අන්තර්ජාලයට එක් කළ වීඩියෝවයි මේ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *