තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය නිළි බුවිනි චාපා දියලගොඩ විවාහ ගිවිසගනී

තරුණ පරපුරේ ජනප්‍රිය නිළියක් වන බුවිනි චාපා දියලගොඩ පසුගියදා විවාහ ගිවිස ගෙන තිබෙනවා.

මෙම මංගල උත්සවය පවුලේ ඥාතීන් සහ හිතවතුන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් වත්තල ප්‍රදේශයේ සුපිරි හෝටලයකදී පවත්වා තිබුණා.

බුවිනිගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ ඡායාරූප කිහිපයක් මේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *