සාකච්ඡා අවසන් තීන්දුව ස්ථීරයි – පොදුජන පෙරමුණ සහ නිදහස් පක්ෂය එක් වෙයි

Loading...

සාකච්ඡා අවසන් තීන්දුව ස්ථීරයි – පොදුජන පෙරමුණ සහ නිදහස් පක්ෂය එක් වෙයි

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බවත් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දී ඇති බව වාසුදේව මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත

මේ අතර අද උදෑසන හිටපු ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡා කිරීමට සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා එතුමාගේ නිවසට ගොස් ඇති බවද වාර්තා වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *